Shiatsu Balk 

Een balans tussen lichaam en geest

Algemene voorwaarden en privacy

De Algemene behandelings- en betalingsvoorwaarden van Shiatsu Balk
In bijgaand document van januari 2022 kunt u hier kennis van nemen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Shiatsu Balk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
In bijgaand privacy document / AVG van januari 2022 kunt u nalezen hoe dit werkt.

 


Kaart
Opbellen
E-mail
Info